Miljö

Vi är ett Svanenmärkt tryckeri. Vi bidrar till Svanens mål om ett hållbart samhälle genom att ha ett helhetsperspektiv på vårt miljöarbete. Vi uppfyller Svanens krav och arbetar aktivt på att minimera vår miljöpåverkan.

Dessutom är vi noga med att klimatkompensera. Klimatkompensation är en metod för att ta ansvar och hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser.

4 goda skäl att välja Star-Tryck