Visitkort

Visitkort är en klassiker bland trycksaker. Även om de allra flesta är i standardstorleken 90 x 55 mm så har  visitkort på ett eller annat sätt ofta en särprägel.

Ditt visitkort ska visa på vilket företag du representerar. Ett gammalt eller fult visitkort är ingen bra reklam. Saknar du uppslag på hur du skulle vilja ha ditt visitkort och hur det ska kännas? Inga problem. Vi hjälper dig.

4 goda skäl att välja Star-Tryck